WATER PATTERNS

De mooiste patronen in ruimtelijke ordening

WATER PATTERNS

duurzame architectuur en stedenbouw

de mooiste patronen in ruimtelijke ordening

Als je een steen in het water gooit ontstaan er kringen. Bij meer stenen ontstaat er interferentie tussen de kringen, waaruit de mooiste patronen volgen. Dit is de metafoor voor zowel ons samenwerkingsverband als ons duurzame architectuur concept. Het samenwerkingsverband bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, installatie-adviseurs en civiel ingenieurs. Het concept betreft een integrale benadering ten behoeve van een duurzame ruimtelijke ordening. We combineren kennis op het gebied van architectuur, energie, klimaatbestendigheid, stedelijke omgeving en water infrastructuur. We laten hierbij grote individuele vrijheid en een sterke publieke context samengaan. Technieken ten behoeve van regenwateropvang, water recycling, zuivering, en bescherming tegen overstromingen maken wat ons betreft deel uit van moderne stedenbouw en architectuur. Om dit te realiseren, beginnen we op de schaal van het huis en de buurt, dan wijk of dorp en tenslotte de stad.